Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Levering ab lager Odense (Incoterms 1990 EXW).

2. Bekræftet leveringstid er afsendelsestidspunktet og forsendelsen sker for købers regning og risiko.

3. Tab som følge af overskridelse af leveringsfristen erstattes ikke.

4. Reklamationer må skriftligt meddeles inden 8 dage fra afsendelsestidspunktet. Returvarer accepteres kun efter forudstående aftale.

5. Ved evt. mangler forbeholder vi os retten til at erstatte den mangelfulde vare med nye varer, såfremt dette kan ske uden ugrundet ophold.

6. Ved specialfremstilling med reklametryk eller lignende, er evt. overtrædelser af beskyttelser overfor trediepart for købers risiko og ansvar.

7. Eventuelle uoverensstemmelser i ordrebekræftelser må meddeles inden 3 dage, idet udført arbejde ellers påhviler køber.

8. Alt repromateriale, klichéer etc. fremstillet af os forbliver vor ejendom, uanset om dette er helt eller delvist betalt af køber.

9. Forbehold for levering af +/- 10% af bestilt antal.

10. Betaling 8 dage netto.

11. Tvister i anledning af indgåede aftaler skal, såfremt de ikke løses i mindelighed, behandles ved Retten i Odense.

12. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Idea-Import, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Idea-Import ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser i tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte forhold.

13. Ekspeditionsgebyr:

Ved ordre under kr. 2500,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 250,-

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
I forbindelse med levering af din ordre videregives relevante og nødvendige personoplysninger til tredjepart i form af fragtfirmaer, herunder GLS, Danske Fragtmænd, DHL og BWS. Der videregives kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne ekspedere din ordre hos Idea-Import. Fragtfirmaerne er selvstændig dataansvarlige for den udleverede persondata.

Luk menu