Vores politik

Privatlivspolitik

I forbindelse med din ordre hos Idea-Import har du indtastet/formidlet en række personoplysninger, herunder særligt:

  • Dit navn
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dine betalingsoplysninger/faktureringsoplysninger

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af din ordre, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen/kontrakten, samt i en efterfølgende periode på 84 måneder, så du lettere kan handle ved os en anden gang og vi kan følge op på leveringen af ordren – samtidig gemmes personoplysninger for at kunne overholde bogføringsloven. Herefter bliver oplysningerne slettet.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma(er), pt. GLS, BWS og DHL med henblik på levering af din ordre.

Behandling af personoplysninger

Idea-Import bevarer din e-mailadresse og oplysningerne om din ordre og/eller forespørgsel hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine person- og samtykkeoplysninger ved tilmelding af vores nyhedsbreve (MailChimp). Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Idea-Import
CVR-nr. 34575045
Rådyrvej 5
DK-5210 Odense NV
Telefon.: +45 22 84 77 11
E-mail: contact@idea-import.com

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 84 måneder efter, at du har modtaget din vare.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over Idea-Imports behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Juridisk meddelelse

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger hjemmesiden. Ved brug af hjemmesiden accepterer du betingelserne. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

Hjemmesiden ejes og opretholdes af Idea-Import – CVR 34575045. Selskab er registreret i henhold til dansk lovgivning. Idea-Import opretholder hjemmesiden til udgivelse af information. Gå bare på opdagelse på hjemmesiden. Du må dog ikke på nogen måde, uden Idea-Imports skriftlige tilladelse, kopiere, reproducere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til offentlige eller kommercielle formål.

Vilkår og Betingelser

1. Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på denne hjemmeside, er beskyttet af ophavsret –  medmindre andet er angivet – og kun må bruges i henhold til disse betingelser. Idea-Import garanterer ikke, at dit brug af materiale vist på denne side ikke krænker rettigheder tilhørende en tredjepart, som ikke ejes af eller er tilknyttet Idea-Import.

2. Idea-Import er omhyggelig med at anvende korrekte og ajourførte oplysninger på hjemmesiden. Idea-Import garanterer dog ikke for, at indholdet er korrekt. Idea-Import påtager sig ingen erstatningspligt og intet ansvar for fejl og udeladelser i indholdet på denne hjemmeside.

3. Brug af og browsing på denne hjemmeside sker på eget ansvar. Idea-Import er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige, følge- eller skadeserstatninger, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Uden at begrænse ovenstående er alt på denne hjemmeside “som beset” uden nogen garanti af nogen art. Hverken udtrykkelig eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier om at en vare er salgbar, egnet til et bestemt formål eller ikke krænkende.

Idea-Import er heller ikke ansvarlig for og påtager sig ikke erstatningspligt for skader på eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller browsing på hjemmesiden. – Eller din downloading af materiale, data, tekst, billeder, video eller lyde fra hjemmesiden.

4. Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende bliver behandlet som ikke fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. Idea-Import har ret til at bruge alt, hvad du overfører eller fremsender til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse, udsendelse og fremsendelse med post. Herudover må Idea-Import anvende alle ideer, koncepter, know-how og teknikker indeholdt i det, du har sendt til hjemmesiden, til ethvert formål.

5. Idea-Import har ikke gennemgået alle hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside, og er ikke ansvarlig for indholdet af disse linkede hjemmesider eller andre hjemmesider linket til denne hjemmeside. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside eller andre hjemmesider, sker dette på eget ansvar.

6. Denne hjemmeside indeholder links til tredjeparts hjemmesider, som ikke ejes af Idea-Import. Disse links er kun ment som en service til dig. Idea-Import kontrollerer ikke hjemmesiderne og er ikke ansvarlig for deres indhold. Idea-Import fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold af andre hjemmesider.

Idea-Import fralægger sig ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar eller skadeserstatning af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via denne hjemmeside.

7. Idea-Import kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at opdatere denne tekst. Du er bundet af sådanne ændringer og bør derfor fra tid til anden besøge denne hjemmeside for at gennemgå de gældende betingelser.

Beskyttelse af persondata
Idea-Import er meget opmærksom på behovet for beskyttelse og forsvarlig behandling af alle de personlige oplysninger, vi modtager. Vi arbejder derfor altid ud fra følgende regelsæt, når vi har med dine personlige oplysninger at gøre:

• Vi videregiver ingen personlige oplysninger til tredjepart
• Vi indhenter ingen personlige oplysninger om dig fra tredjepart
• Vi lader det være op til dig, om du vil tilmelde dig vores nyhedsbrev eller blive slettet fra databasen
• Vi oplyser dig altid om, hvilke oplysninger Idea-Import har om dig, jf. persondataloven, hvis du henvender dig til os.

Du vil blive informeret forud for en eventuel indsamling af personlige data, når du bruger hjemmesiden. Vi indsamler ikke personlige oplysninger om besøgende på dette websted, medmindre dette er foreskrevet frivilligt. De personlige data, der indsamles via hjemmesiden kan indeholde dit navn og e-mail-adresse og lignende kontaktoplysninger samt andre data af betydning for brugen af vores services.

Idea-Import bruger ikke dine personlige data til markedsføringsformål uden dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil. Idea-Import indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra personer under 18 år uden forældrenes samtykke.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender dine personlige oplysninger:

Cookies
Idea-Import bruger ikke personfølsomme cookies. Det betyder, at vi ikke gemmer personoplysninger. De fleste browsere er oprindeligt indstillet til at acceptere cookies. Hvis du ønsker det, kan du instruere din internet browser for at forhindre, at cookies bliver brugt og til at slette eksisterende cookies.

Logstatistik

Idea-Import bruger logstatistik. Det betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vores website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet, de falder fra mm.

Idea-Import anvender logstatistik med det formål at optimere vores website og dets funktioner. Logstatistik bruges blandt andet til at skabe øget brugervenlighed. Når vi indsamler personoplysninger via vores website, sikrer vi os, at det altid sker ved dit udtrykkelige samtykke. Du har altså personligt afgivet de oplysninger, vi har om dig.

Når du er registreret hos Idea-Import, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. De rettigheder har du efter persondataloven – og henvendelser i forbindelse hermed skal du rette til Idea-Import på e-mail: contact@idea-import.com.

Sikkerhed

Idea-Import tager alle relevante organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data og har således gennemført nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende denne juridiske meddelelse, bedes du kontakte contact@idea-import.com.

Luk menu